PLANERA SMARTARE

FÅ TID FÖR DET VIKTIGA

-den enda svenska konkreta och pedagogiska planeringsboken

Facebook Linkedin Planera smartare boken

Dörrarna öppnar nya möjligheter för dig

 

FÖR VEM
Medarbetare
Chefer
Företagare
Pedagoger
Studerande
Föreningsmedlemmar


SOLO
Individuell utbildning

DUO
Utbildning för 2 deltagare

TRIO
Utbildning för 3 deltagare

NORMAL GRUPP
Utbildning för 4-7 deltagare

UTÖKAD GRUPP
Utbildning för 8-10 deltagare

STOR GRUPP
Utbildning för 11-14 deltagare

INSPIRATIONSSEMINARIUM
Större grupp


NÄR
Frukostseminarium
Förmiddagsutbildning
Lunchinspiration
Eftermiddagsutbildning
Kvällsinspiration
Kickoff
Kundevent

BESTÄLL UTBILDNING/KURS/SEMINARIUM

 

KOMPETENSUTBILDNING

 

PLANERA ÄNNU SMARTARE™

är utbildningen som är din väg till en livsharmonisk arbetsinsats och professionell effektivitet.

 

INNEHÅLL OCH HUVUDOMRÅDEN

Detta är en utbildning i praktisk stressreducering genom smartare arbetsmetodik. Du får redskap som hjälper dig att få kontroll över arbetssituationen, och därigenom få en bättre balans mellan arbete och fritid.

Vi varvar föreläsningen med att praktiskt prova de olika verktygen. Tyngdpunkten ligger på metoder för planering och prioritering, något som de flesta aldrig fått utbildning i. Smartare arbetsmetodik resulterar i mindre stress och bättre måluppfyllnad – en stor vinst för såväl individen som företaget.

 

UTBILDNINGSINNEHÅLL ANPASSAS EFTER BEHOV

Utbildningsinnehållet anpassas efter de behov som gruppen har. Här är exempel på innehåll

 • Organisationens mål, den enskilda tjänstens mål
 • Planering på lång sikt
 • Planering på kort sikt
 • Minska händelsestyrningen
 • Almanackans smartare användning
 • Att göra listor
 • Handlingsplaner
 • Årsplaner
 • Prioritering

 

SPECIALUTBILDINGAR

Planering med Outlook

Planering för chefer

Planering för pedagoger/lärare

Planering för miljöinspektörer

Planering för assistenter/sekreterare

Planering för företagare/entreprenörer

Planering för författare

Planering för volontärer

Planering för trainees

Planering för studerande/elever

Planering för förhalare

Planering för hela livet

 

BESTÄLL OFFERT

Berätta kort om ditt/era behov, hur många ni är så återkommer vi med en offert.

Länk till kontaktformulär »

 

METOD

Interaktiv utbildning vilket innebär att deltagarna får prova på de olika momenten praktiskt. Då får du en känsla av hur du gör och vad du har behov av.

 

MÅL 

FÖR UTBILDNINGEN: PLANERA ÄNNU SMARTARE™

Genom att minska stressnivån och få bättre kontroll över arbetsmetoder och arbetstiden uppnår du en bättre balans i livssituationen. Målen för utbildningen är att du

 • känner att du hinner uppfylla dina egna arbetsmål
 • upplever att du har en bättre kontroll över arbetet och därigenom mår bättre
 • kan göra rätt prioriteringar och minska stressen genom framförhållning
 • arbetar mindre händelsestyrt och mer långsiktigt
 • ger medarbetare en större gemenskap i en grupp/avdelning/enhet genom samma tankesätt gällande professionell effektivitet

 

ANSVARIG

Helén Vedlé

Utbildare och coach är
Helén Vedlé, från Get ready!

Planeringsexpert
Pedagog
Effektivitetscoach/ arbetsmetodikcoach
Certifierad Stressprofilen®
Certif. Arbetsmiljöprofilen®
Mental tränare
Diplomerad Stresscoach
Diplomerad Avspänningspedagog
KBT pedagog
Diplomerad karriärcoach
DIHR
Författare

 

 © Get ready!   info (at) planerasmartare.se    070 647 17 27  Copyright 2014

WDS CMS admin »