PLANERA SMARTARE

FÅ TID FÖR DET VIKTIGA

-den enda svenska konkreta och pedagogiska planeringsboken

Facebook Linkedin Planera smartare boken

Dörrarna öppnar nya möjligheter för dig

FÖRFATTARNA BERÄTTAR

Vi har sysslat med utbildning så länge att vi märker att behovet av en pedagogisk och praktisk bok bara blir större både i arbetslivet och privat. Vi har lärt känna människors behov av att få struktur på sin tid och att minska sin stress. Många arbetar inte effektivt och det blir värre och värre då avbrotten blir tätare och tätare genom att vi ständigt är nåbara i telefonen och genom mailen. Dessutom är de flesta mycket mötestäta och hinner inte med det de redan lovat.

Det blir allt fler som "dansar på deadline", som prokrastinerar (skjuter upp) och som mår dåligt av det. Vi vill hjälpa dem och därför skrivit en bok full av råd men också övningar. Först när man övar, börjar tillämpa en ny teknik, kan det bli en förändring.

Vår bok kan bli en bra julklapp, en bra bok för företagsutbildning och den passar som kursbok i många utbildningar.

Detta med smartare planering behöver läras och därför är detta årets självklara management/fackbok.

 

VEM PLANERAR DITT ARBETE?
VEM STYR DIN TID?

VEM PRIORITERAR?

Har du ett krävande yrkesarbete? Har du en aktiv fritid? Har du familj med barn som ska skjutsas till olika aktiviteter? Vill du hinna med hus och trädgård, släktingar och vänner? Går detta att kombinera?

Vi tror att det går när du har lärt dig att var sak har sin tid. Allt går inte att påverka men mycket går. Du kan komma närmare den balans du önskar.

Fungerar allt får du flyt i livet. Det går inte att mäta, bara uppleva. Ett bra flyt bidrar till att du får ut mer av livet – hälsa, balans, lycka, kraft och glädje.

Genom att planera kan du frigöra tid till det som är viktigt för dig i arbetslivet och i privatlivet. Utifrån dina behov planerar du hur du ska använda din tid. Det förutsätter att du har en överblick. Våra fyra verktyg för detta är ALMANACKAN, ATTGÖRALISTAN, HANDLINGSPLANEN och ÅRSPLANEN. Planering ska hjälpa dig att nå dina mål.

Men även i den bästa av världar inträffar saker som påverkar planeringen. Vi talar om händelsestyrning, något händer som kräver din åtgärd. En del kallar det brandkårsutryckningar. Vi har lärt oss att ju mer vi planerar, desto mindre händelsestyrda låter vi oss bli.

 

VEM ÄR DU?

Planering är idag viktigare än någonsin. Både samhället och yrkeslivet ställer större krav på oss. Vi träffar många som upplever att de ofta har för lite tid och inte hinner med det de vill på jobbet. Många ligger lite väl nära deadline ibland, är stressade och har inte den balans de vill ha. Alla har nytta av planering men i olika grad.

Dina 24 timmar är en helhet. Din planering i arbetet påverkar också din tid utanför jobbet. I den här boken har vi koncentrerat oss på planering i arbetslivet. Vi skriver kort om privat planering i kapitel 12. Vi är medvetna om att det kapitlet kan utökas till en egen bok. Privat planering kan göra att du hinner mer av det du vill göra när du inte är på jobbet. Undersök vilka idéer som kan underlätta för dig.

 

MINDFULNESS

Planering är ingen motsats till mindfulness, som bland annat handlar om sinnesnärvaro. Genom att planera har du större möjlighet att få ett ökat lugn och bli mer medveten i nuet. Genom att ha förtydligat dina mål blir du ännu friare att välja hur du vill agera på det som händer i dina tankar, dina känslor och din kropp i ögonblicket. Planeringen gör att du kommer att få ökad kontroll och bli mindre stressad. Du kommer att uppleva att du kan vara mer närvarande.

I vår erfarenhet med deltagare i planeringsutbildningar har vi noterat att

 • det som är inbokat på ett bestämt klockslag brukar gå före sådant som inte finns reserverad tid för
 • det som avbryter, prioriteras före det de själva planerat in som viktiga uppgifter
 • det ofta är svårt att säga nej när någon annan person ber oss om en tjänst
 • den som är stressad och trött oftare hoppar mellan olika uppgifter
 • många inte hinner till de viktiga arbetsuppgifterna förrän i sista stund
 • en del upplever att arbetsuppgifterna är för många och för splittrade
 • för många inte känner till målen
 • alltför många inte hinner planera alls
 • många inte har definierat vilka arbetsuppgifter som är viktiga.

 

DETTA KAN DU UPPNÅ MED PLANERING:

 • tid för viktiga arbetsuppgifter
 • effektivitet, tidsvinst
 • ökad kvalitet
 • större kontroll
 • bättre framförhållning, minskad stress
 • ökat välbefinnande, ökad arbetstrivsel
 • ökat självförtroende
 • lättare att nå mål, möjlighet till utveckling ökar.

PRIORITERING FÖRUTSÄTTER ATT DU HAR

 • gjort en planering
 • kunskap om prioritering
 • en fast utgångspunkt
 • en vision, en idé, ett mål
 • en uppfattning om dina värderingar
 • en tro att du kan påverka din situation
 • möjlighet att själv kunna prioritera din tid.

BOKENS KAPITEL

FÖRORD

SÅ HÄR KAN DU JOBBA MED BOKEN
Behovsundersökning

1 VÅRA FYRA VERKTYG FÖR PLANERING OCH PRIORITERING
Vad betyder planering och prioritering, skillnaden mellan bråttom och viktigt

2 FLYT&FLÖDE
De 7 typerna, beteendeförändring

3 DIN NYCKEL FÖR ATT LYCKAS
Att planera, tar 30 min i veckan

4 HUVUDOMRÅDEN FÖRTYDLIGAR
Hur fördelar du tiden på dina huvudsakliga ansvarsområden

5 MÅL GER DIG ENERGI
Hur skriver man mål på ett enkelt sätt

6 VÅRT BÄSTA TIPS: de4arbetstiderna©
Ge dig tid för de arbetsuppgifter som behöver koncentration

7 ALMANACKAN
Det första verktyget i planeringen, konkreta tips

8 ATT GÖRA LISTAN
Det andra verktyget, hur får man listorna att funka

9 HANDLINGSPLANEN
Det tredje verktyget, hur aktivitetsplaner kan styra och återanvändas

10 ÅRSPLANEN
Det fjärde verktyget, översikten som ger ett vettigare arbetstempo

11 SYSTEMKALENDERN
För den som vill ha planeringen samlad på ett ställe

12 PLANERING UTANFÖR ARBETET
Hur du kan använda planeringsverktygen för att få tid till det viktiga på fritiden

ÖVNINGSKAPITLET
Med en övning från varje kapitel för att få prova på praktiskt

 

 © Get ready!   info (at) planerasmartare.se    070 647 17 27  Copyright 2014

WDS CMS admin »