PLANERA SMARTARE

FÅ TID FÖR DET VIKTIGA

-den enda svenska konkreta och pedagogiska planeringsboken

Facebook Linkedin Planera smartare boken

ÄNTLIGEN

En bok som fördjupar sig i planering och prioritering.

 

 

 

 

Dörrarna öppnar nya möjligheter för dig

FÖRSTA SVENSKA PLANERINGSBOKEN

Den första svenska boken som går på djupet när det gäller hur du gör när du planerar. Det har inte funnits någon bok på marknaden som tar upp alla aspekter av planering och prioritering. PLANERA SMARTARE är konkret och ger exempel och tips på många olika verktyg och sätt att planera.

 

PLANERA SMARTARE är en mycket praktisk bok som verkligen går igenom hur du får dina att göra listor att fungera, hur årsplanen kan ge en helhetsblick. Du får tips hur du jobbar mindre händelsestyrt för att inte hoppa från uppgift till uppgift. Hur almanackan blir ett redskap för att styra tiden för att få tid för det viktiga.

 

STOPPAR DU DITT FLYT & FLÖDE? Läs i boken om de 7 härliga persontyperna: händelsehopparen, snuttaren, mejlnarkomanen, skjutaupparen, tidsoptimisten, behagaren, arbetsnarkomanen. Kanske känner du igen dig och vill läsa mer om hur du kan tänka för att få en bättre vardag.

 

Äntligen en bok som ger dig verktygen för att kunna planera och prioritera din tid och lämna plats för händelsestyrning och akuta ärenden. Få saker gjorda i tid med kvalitet.

 

Boken är mycket konkret, fylld med tips och illustrationer, behovstester och övningar. Den är mycket vacker och attraktiv,  i färg och med pedagogisk layout.

 

Det är många som låter sig styras av omgivningen och ständigt släcker bränder i stället för att brandsäkra och få tid till det de egentligen vill och ska göra.

 

Med hjälp av den här boken får du mer utrymme för det som du tycker är roligt, utvecklande och ger dig arbetsglädje.

 

BOKEN ÄR FÖR DIG
SOM VILL

 • planera och prioritera smartare
 • få tid för de viktiga arbetsuppgifterna
 • ha en bättre framförhållning
 • trivas bättre med det du gör på jobbet
 • minska stressen
 • hitta en bättre balans mellan arbete, fritid och egen tid
 • frigöra tid för det som är viktigast i ditt liv

 

TA INTE ALLA TIPS

Boken är en faktabok, uppslagsbok, lärobok i planering. Vi har skrivit ner många av våra metoder, tankar och idéer. Boken är omfångsrik. Det är inte meningen att du ska genomföra alla metoder och idéer som finns i den. Eftersom alla är olika och har olika behov fastnar vi för olika tips. Din uppgift är att finna de idéer som passar för dig. Sedan tillkommer att prova och att öva.

 

ELEKTRONISK ELLER PAPPER

Idag lanseras nya appar och de elektroniska almanackorna kommer med nya versioner så fort att boken skulle kunna bli omodern innan tryck. Därför har vi valt att fokusera på själva planeringen och att använda våra fyra verktyg för planering. Det är ditt val att använda verktygen i pappersform eller elektronisk form. Våra tankar och illustrationer kan du lätt överföra till det elektroniska verktyg du använder.

 

DÖRRARNA ÖPPNAR NYA MÖJLIGHETER FÖR DIG

Fotografierna i boken är tagna av Helén. Det är dörrar av olika slag. För oss symboliserar dörren något vi kan öppna och att det finns något på andra sidan. Vi föreslår att du öppnar några dörrar och ser vad planering kan göra för dig i ditt liv.

 

 

PLANERA SMARTARE -

FÅ TID FÖR DET VIKTIGA

Vad och vem styr ditt liv?

Vad och vem styr ditt arbetet?

Vi tror att du som läser boken vill få mer tid för det viktiga.

 

PLANERA SMARTARE

BOKEN ÄR SÅ GOTT SOM SLUTSÅLD 

kontakta info (at) getready.se om du vill köpa

ett enstaka exemplar.


och ersätts av:

SLUTA STRESSA PÅ JOBBET

Pocket utgivningsdatum: 15 mars 2018

www.slutastressapajobbet.se


 

PLANERING ÄR NYCKELN FÖR ATT ARBETA SMARTARE

Planering är en del av det som kallas arbetsmetodik – hur du gör när du arbetar på ett effektivare och smartare sätt. För oss är planering grunden i arbetsmetodiken. Planeringen är det viktigaste för att du ska få det FLYT&FLÖDE som du önskar.

Förutom kunskap om planering gäller det att du är motiverad och ändrar ditt beteende så att du får in en ny och positiv vana av att styra och fördela tiden och ditt arbete.

Genom att planera smartare kan du frigöra tid för det som är viktigt för dig i arbetslivet och i privatlivet.

 

UTMANINGAR IDAG

 • Ökad stress på jobbet
 • Hinner inte vad man vill arbeta med
 • Hinner inte de viktigaste arbetsuppgifterna
 • Arbetar mycket händelsestyrt, släcker bränder
 • Jobbar i sista stund med viktiga arbetsuppgifter, precis före deadline
 • Slits mellan arbete och fritid
 • Jobbar på kvällar med uppgifter som kräver koncentration
 • Läser arbetsmail på fritiden
 • Jobbar på semestern, ingen hel avkoppling

 

INGEN HAR LÄRT SIG HUR MAN GÖR NÄR MAN PLANERAR

 • Inte i grund- och gymnasieskolan
 • Inte högskolor och universitet

I arbetslivet förutsätts att alla redan kan planera och prioritera, ha vettiga att göra listor och att det är självklart att man kan disponera sin tid på ett effektivt sätt och ha framförhållning.

 

TASK SWITCHING ÄR UTE

Allt fler har de senaste åren börjat splittra sig otroligt mycket på jobbet. Känner du igen dig själv? Du läser e-posten så snart den kommer in i din inkorg, du hjälper alla andra så snart de ropar, du gör allt direkt när det kommer, du hoppar från uppgift till uppgift utan att hinna slutföra. Kanske arbetar du inte med de viktigaste uppgifterna förrän alla andra har gått hem och du får lugn och ro. Multitasking har tidigare använts som en term för att jobba med allt samtidigt utan att hinna koncentrera sig och välja ut vad som är viktigt. Den numera använda och mer korrekta engelska termen är task switching.

Vad du egentligen gör när du tror att du är effektiv för att du jobbar med flera saker samtidigt är att du växlar fram och tillbaka mellan flera uppgifter. Nackdelen är att det tar längre tid att göra uppgifterna, effektiviteten halveras, risken för misstag ökar, stressnivån ökar och tillfredsställelsen blir lägre.

Eftersom många organisationer inte uppfyller sina mål så snabbt som planerat har ledningarna börjat titta på hur den enskilda medarbetaren arbetar. Man har kommit fram till att task switching är ett ineffektivt sätt att arbeta. Att svara på e-posten snabbt är kanske inte det som gör att du och organisationen når målen.

 

Planera smartare boken

 

 

"PLANERING ÄR EN INTENTION"

Helén Vedlé & Rune Nilsson
Dina planeringsexperter


  

LÅNG ERFARENHET

Efter att ha arbetat med arbetsmetodik i mer än 50 år har planeringsexperterna Helén Vedlé och Rune Nilsson sammanställt sina erfarenheter. De bjuder generöst på idéer och metoder för planering och prioritering så att du kan minska din stress, öka resultaten och arbetsglädjen. Helt enkelt planera smartare.

 

PLANERINGSEXPERTER:

Helén Vedlé

HELÉN VEDLÉ

är planeringsexpert. Hennes röda tråd genom arbetslivet är metodik, organisation, pedagogik och coaching. 

Hon är utbildad pedagog, examen DIHR, certifierad coach inom karriär och stress och har en bakgrund som VD och konsult. År 2000 startade hon företaget Get ready! Hon arbetar med interaktiva utbildningar och individuell coaching för chefer och medarbetare och  tycker att hon har hittat sitt drömjobb.

Heléns drivkrafter är att utvecklas, utveckla och utbilda. Hennes motton är: Varje dag börjar med nya möjligheter och De bästa arbetsåren ligger framför oss.

Helén Vedlé har hjälpt tusentals människor att arbeta smartare, minska sin stress och hitta sina mål genom utbildningarna: PLANERA ÄNNU SMARTARE™, ARBETA ÄNNU SMARTARE™.

I den här boken har hon tillsammans med Rune Nilsson samlat sina gedigna kunskaper inom planering och delar frikostigt med sig av metoder, tips och idéer. Målet har varit att skriva den mest omfattande boken om planering.

Rune Nilsson

RUNE NILSSON

ledde sin första planerings-utbildning i början av 1970-talet. Han har arrangerat åtskilliga utbildningar i planering och stresshantering sedan dess. Tillsammans med en kollega utvecklade han MinTid, en svensk systemkalender som fick stor spridning.

Han har arbetat med folkbildning i hela sitt yrkesverksamma liv. Efter studier i Lund jobbade han inom media och reklam. Han har varit lärare och rektor på Tollare folkhögskola och har haft en rad förtroendeuppdrag inom studieförbund och ideella organisationer. Rune Nilsson har skrivit över 50 böcker, främst inom kommunikation och administration.

Bra planering och en framåtsyftande prioritering ger goda förutsättningar för ett aktivt och positivt liv, menar han. Tillsammans med Helén Vedlé har han samlat sina erfarenheter i den här boken som är fylld av kunskap, tips och övningar. Hans budskap är att framgång kräver planering och det kan man lära sig.

 

VÅRT MÅL

Vår önskan är att du ska få tid för det viktiga i arbetet. Vi vill att du ska hitta idéer och lösningar på dina planeringsproblem. Att du ska märka att med bättre, och kanske för din del annorlunda, planering går det att arbeta snabbare och effektivare. Du får mer gjort på mindre tid, får en större kontroll, du mår bättre och livet blir enklare. Vi hoppas att du ska använda de idéer som passar ditt liv och din personlighet. Att PLANERA SMARTARE ska hjälpa dig att få balans, bli mindre stressad och få allt gjort som du vill ha utfört i rätt tid.

 

 © Get ready!   info (at) planerasmartare.se    070 647 17 27  Copyright 2014

WDS CMS admin »